동북아시아지역자치단체연합 로고

Салбархороо

Баримт хэрэглэгдэхүүний сан

Салбархороо Эдийн засаг хүмүүнлэгийн харилцааны хороо Баримт хэрэглэгдэхүүний сан

NEAR-ын Эдийн засаг, хүмүүнлэгийн харилцааны хорооны 11-р хурлын тайлан2015-12-14

Бичлэг оруулахAdmin

Файл 첨부파일 경제인문교류분과위원회 결과보고 (2015).hwp  

NEAR-ын Эдийн засаг, хүмүүнлэгийн харилцааны хорооны 11-р хурлын тайланг хавсаргав.