동북아시아지역자치단체연합 로고

Гол ажил үүрэг

Холбооны танилцуулга Холбооны Хэрэг эрхлэх газар Гол ажил үүрэг

Гишүүн орон нутгуудын гадаад харилцааны мэргэжилтнүүдийн хурал 2019

 • Хугацаа : 2019.4 сард
 • Болох газар : БНСУ-д (тодорхойгүй)
 • Оролцогч : 80 гаруй хүн/гишүүн орон нутгаас
 • Гол агуулга : Бүгд хуралтай холбогдох асуудлыг хэлэлцэх

NEAR 2018-Ажлын хэсгийн хорооны хурал

 • Хугацаа : 2019.08 сар
 • Болох газар : ОХУ-ын Сахагийн БНУ
 • Оролцогч : 100 гаруй хүн
 • Гол агуулга
  • NEAR-ын ХЭГ-ийн 2019 оны гол үйл ажиллагаа болон 2020 онд хэрэгжүүлэх ажлын төлөвлөгөөг танилцуулах
  • Гишүүн орон нутгуудын илтгэл, танилцуулга
  • Ажлын хэсгийн хорооны хурлын хэлэлцэх асуудлын илтгэл болон хэлэлцүүлэг

NEAR Зүүн хойд Азийн залуу удирдагч форум-2019

 • Хугацаа : 2019.07 сар
 • Болох газар : ОХУ-ын Красноярскийн хязгаар
 • Оролцогч : 80 хүн /Гишүүн орон нутгийн залуус/
 • Агуулга
  • Лекц, дэд сэдвүүдийн хэлэлцүүлэг болон илтгэл, соёлын аялал

Хүүхэд сурагчдад зориулсан 7 дахь удаагийн уран бүтээлийн үзэсгэлэн

 • Хугацаа : 2019 оны 4-11 сар
 • Төрөл : Гар зураг/постер
 • Сэдэв : Тодорхойгүй
 • Оролцох хүрээ : Гишүүн орон нутгийн дунд, ахлах ангийн сурагчид

NEAR 2018-Оны тайлан

 • Хугацаа : 2019.11- 2020.03 сар
 • Хэвлэсэн тоо ширхэг : 6 улсын хэлээр (Солонгос, Англи, Хятад, Япон, Орос, Монгол) 1000 ширхэг
 • Гол агуулга
  • Ажлын хэсгийн хорооны хурал, Гадаад харилцааны мэргэжилтнүүдийн хурал, Салбар хороодын хурал зэрэг үйл ажиллагаа
  • Холбооны Хэрэг газраас хэрэгжүүлсэн ажил зэрэг Холбооны үйл ажиллагаа

2019 онд зохион байгуулагдах салбар хороодын хурал

2019 онд зохион байгуулагдах салбар хороодын хурал
  Салбар хороод Зохицуулагч орон нутаг Хугацаа
1 Гамшгаас сэргийлэх хорооны хурал Хёго муж/Япон улс 2019.03.05~03.08
2 Олон улсын цахим худалдааны хорооны хурал Хэнан муж/БНХАУ 2019.04 сарын дундуур
3 Тээвэр, ложистикийн хорооны хурал Хэйлонжан муж/БНХАУ 2019.06 сарын дундуур
4 Эдийн засаг, хүмүүнлэгийн харилцааны хорооны хурал Гёнсанбүг муж/БНСУ 2019.08 сарын дундуур
5 Олон улсын боловсон хүчний харилцааны хорооны хурал Жилинь муж/БНХАУ 2019.08 сарын дундуур
6 Аялал жуулчлалын хорооны хурал Хэнан муж, Ниншягийн хотон үндэстний ӨЗО/БНХАУ 2019.09 сарын дундуур
7 Уламжлалт эмийн хорооны хурал Шааньси муж/БНХАУ 2019.09 сарын дундуур
8 Шинэчлэлийн хорооны хурал Хунань муж/БНХАУ 2019.10 сарын дундуур
9 Далай загасны аж үйлдвэрийн хорооны хурал Шаньдун муж/БНХАУ 2019.10 сарын дундуур