동북아시아지역자치단체연합 로고

Гол ажил үүрэг

Холбооны танилцуулга Холбооны Хэрэг эрхлэх газар Гол ажил үүрэг

Гишүүн орон нутгуудын гадаад харилцааны мэргэжилтнүүдийн хурал 2018

 • Хугацаа : 2018 оны 6 с ар
 • Болох газар : БНСУ-ын Гёнсанбүг муж
 • Оролцогч : 80 гаруй хүн/гишүүн орон нутгаас
 • Гол агуулга
  • Бүгд хуралтай холбогдох асуудлыг хэлэлцэх

NEAR 2018-Олон улсын форум

 • Хугацаа : 2018 оны 10-11 сар
 • Болох газар : БНХАУ-ын Хунан муж
 • Оролцогч : 200 гаруй хүн
 • Форумын сэдэв : Тодорхойгүй

NEAR-12-р Бүгд хурал

 • Хугацаа : 2018 оны 10 сард
 • Болох газар : БНХАУ-ын Хунан муж
 • Оролцогч : 100 гаруй хүн/гишүүн орон нутаг
 • Гол агуулга
  • NEAR Холбооны Хэрэг эрхлэх газрын үйл ажиллагааны тайлан болон ажлын төлөвлөгөө
  • Гишүүн орон нутгуудын илтгэл
  • Салбар хороодын үйл ажиллагааг идэвхжүүлэх

NEAR 2018-Зүүн хойд Азийн залуу удирдагч форум

 • Хугацаа : 2018 оны 8 сар
 • Болох газар : Тодорхойгүй
 • Оролцогч : 80 гаруй хүн/гишүүн орон нутгуудын залуучууд
 • Агуулга
  • Тусгай илтгэл, дэд сэдэв бүрээрх хэлэлцүүлэг, илтгэл, соёлын аялал хөтөлбөр

Хүүхэд сурагчдад зориулсан 6 дахь удаагийн уран бүтээлийн үзэсгэлэн

 • Хугацаа : 2017 оны 4-8 сар
 • Төрөл : Гар зураг/постер
 • Сэдэв : Тодорхойгүй
 • Оролцох хүрээ : Гишүүн орон нутгийн дунд, ахлах ангийн сурагчид

NEAR 2018-Оны тайлан

 • Хугацаа : 2018 оны 11 сараас 2019 оны 2 сар
 • Хэвлэсэн тоо ширхэг : монгол, орос, хятад, япон, англи, солонгос 6 хэлээр 900 ширхэг
 • Гол агуулга
  • Бүгд хурал, Олон улсын форум, Гадаад харилцааны мэргэжилтнүүдийн хурал, Салбар хороодын хурал зэрэг үйл ажиллагаа
  • Холбооны Хэрэг газраас хэрэгжүүлсэн ажил зэрэг Холбооны үйл ажиллагаа

2018 онд салбар хороодоос зохион байгуулсан арга хэмжээ

2018 онд салбар хороодоос зохион байгуулсан арга хэмжээ
  Салбар хороод Хороог зохицуулагч орон нутаг Хугацаа
1 Гамшгаас сэргийлэх хорооны хурал Хёго муж/Япон улс 3.5~8
2 Аялал жуулчлалын хорооны хурал Хэнан муж/БНХАУ 5 сард
3 Боловсрол, соёлын харилцааны хорооны хурал Шиманэ муж/Япон улс 7-8 сард
4 Эрдэс баялаг боловсруулалтын хорооны хурал Магадан муж/ОХУ 7 сард
5 Тээвэр, ложистикийн хорооны хурал Хэйлонжан муж/БНХАУ 8 сард
6 Олон улсын боловсон хүчний харилцааны хорооны хурал Жилинь муж/БНХАУ 9 сард
7 Олон улсын цахим худалдааны хорооны хурал Хэнан муж/БНХАУ тодорхойгүй
8 Эрчим хүч, уур амьсгалын өөрчлөлтийн хорооны хурал Шаньси муж/БНХАУ тодорхойгүй