동북아시아지역자치단체연합 로고

Гишүүн орон нутгийн сурталчилгаа

Мэдээ, үйл ажиллагаа Гишүүн орон нутгийн сурталчилгаа

Зүүн Азийн шинжлэх ухааны бодлогын хурал болох тухай2015-07-22

Бичлэг оруулахAdmin

Файл 첨부파일 [사진1]Rapid Talks.JPG   첨부파일 [사진2]Round Table discussion.JPG   첨부파일 [사진3]Games.JPG   첨부파일 [사진4]wp-apn2015-featureImage-spd2015.jpg  

첨부파일
첨부파일
첨부파일
첨부파일
Үндэслэл

Хүн төрөлхтний зохисгүй үйлдлийн нөлөөгөөр дэлхийн гадаргуу өөрчлөгдөн хувирч ирсэн. Газар тариаланг зүй зохистойгоор ашиглан зохицуулах нь экологийг хадгалахад чухал юм. IPCC AR5-аас газар ашиглалттай үүдэн гарах асуудал нь газар ашиглалтын бодлоготой холбогдох өргөн хүрээний хүчин зүйлээс шалтгаална гэж үзсэн. Иймд “Зүүн Азийн газар ашиглалт ба уур амьсгалын өөрчлөлт” сэдвээр 3 дахь удаагийн шинжлэх ухаан, бодлогын хурлаар газрыг үр дүнтэйгээр ашиглахтай холбогдсон шинжлэх ухааны мэдлэгийг бодлого боловсруулагчдад өгч, асуудлыг хэлэлцснээр шинжлэх ухаан, бодлого түүнчлэн харилцан ойлголцон холбоо харилцааг бэхжүүлэх зорилт тавьж байна.


Хэзээ, хаана
2015 оны 11 сарын 2-5-ны өдрүүдэд Монгол улсад болно
Оролцогч улс: Монгол улс, БНХАУ, Япон улс, БНСУ, ОХУ
2 өдрийн турш 6 салбарын хуралдаан
3 дахь өдөр нэгдсэн хуралдаан
Сүүлийн өдөр, тухайн газартай танилцах