동북아시아지역자치단체연합 로고

Гишүүн орон нутгийн сурталчилгаа

Мэдээ, үйл ажиллагаа Гишүүн орон нутгийн сурталчилгаа

ОХУ-ын Иркутск мужийн хөрөнгө оруулалтын тухай мэдээлэл2015-04-01

Бичлэг оруулахAdmin

Файл 첨부파일 Invest_pasport_engl.pdf  

ОХУ-ын Иркутск мужийн хөрөнгө оруулалтын тухай мэдээлэл/англи хэлээр