동북아시아지역자치단체연합 로고

Гишүүн орон нутгийн сурталчилгаа

Мэдээ, үйл ажиллагаа Гишүүн орон нутгийн сурталчилгаа

[Япон улс, Нигата муж] 10 дахь удаагийн Орос-Японы эрчим хүч, байгаль орчны хурал боллоо.2017-12-21

Бичлэг оруулахAdmin

Файл 첨부파일 사진(니가타현).JPG  

첨부파일
11 дүгээр сард Нигата мужийн Нигата хотын Зүүн тэнгисийн эрэг орчмын эдийн засгийн судалгааны институт(ERINA)-ээс 10 дахь удаагийн Орос-Японы эрчим хүч, байгаль орчны хурлыг Нигата хотноо зохион байгууллаа.
Энэхүү хуралд хоёр улсын холбогдох салбарын эрдэмтэн судлаач, компаний төлөөлөл бүхий 120 гаруй хүн оролцож, эрчим хүч, аюулгүй байдлыг хангах талаар хамтран ажиллах арга замыг хэлэлцэв.