동북아시아지역자치단체연합 로고

Зүүн хойд Азийн харилцаа, хамтын ажиллагааны цөм,
ЗҮҮН ХОЙД АЗИЙН НУТГИЙН ЗАХИРГААДЫН ХОЛБОО

Видео галерей

Өгөгдлийн сан Видео галерей

NEAR-ын Хэрэг эрхлэх газар-Глобал Кореа 2020 үзэсгэлэн-“Орон нутгийн глобалчлал” сэдэвт хэлэлцүүлгийн бичлэг(6 минутийн хураангуйлсан бичлэг)