동북아시아지역자치단체연합 로고

Гишүүн орон нутгийн сурталчилгаа

Мэдээ, үйл ажиллагаа Гишүүн орон нутгийн сурталчилгаа

[Япон улс, Ямагата муж] “Цас ба соёлын сэдвээр Зүүн Хойдын аялал жуулчлалыг дэмжих хурал” зохион байгуулагдлаа.2019-02-13

Бичлэг оруулахAdmin

Файл 첨부파일 noname01.png  

첨부파일
2018 оны 2-р сарын 1-ний өдөр Ямагата мужнаа “НҮБ-ийн Дэлхийн аялал жуулчлалын хурал” ололт амжилтад тулгуурлан “Цас ба соёлын сэдвээр Зүүн Хойдын аялал жуулчлалыг дэмжих хурал”-ыг Тэндо хотын Унчонд зохион байгуулсан. Тайвань, Хонконг, Хятад, Солонгос зэрэг улсаас аялал жуулчлалын компаниуд, холбогдох албаны хүмүүс ирж оролцсон. Үндсэн илтгэл, Зүүн хойд мужийн төлөөлөгчдийн илтгэл, зөвлөгөөн, Зүүн хойд бүс нутгийг гадаадад танилцуулан сурталчлах арга хэмжээ боллоо.