동북아시아지역자치단체연합 로고

Зүүн хойд Азийн харилцаа, хамтын ажиллагааны цөм,
ЗҮҮН ХОЙД АЗИЙН НУТГИЙН ЗАХИРГААДЫН ХОЛБОО

Хүсэлт

Орон нутгийн танилцуулга Хүсэлт

[Монгол, Баянхонгор аймаг] NEAR-ийн вэбсайтад сурталчилгааны материал тавих хүсэлт гаргав(5.16.)2023-06-22

Бичлэг оруулахAdmin

Файл

[Монгол, Баянхонгор аймаг] NEAR-ийн вэбсайтад сурталчилгааны материал тавих хүсэлт гаргав(5.16.)