동북아시아지역자치단체연합 로고

Зүүн хойд Азийн харилцаа, хамтын ажиллагааны цөм,
ЗҮҮН ХОЙД АЗИЙН НУТГИЙН ЗАХИРГААДЫН ХОЛБОО

Хүсэлт

Орон нутгийн танилцуулга Хүсэлт

[Монгол, Сүхбаатар аймаг] NEAR-ийн вэбсайтад танилцуулга материал тавих хүсэлт гаргав(5.4.)2023-06-22

Бичлэг оруулахAdmin

Файл

 [Монгол, Сүхбаатар аймаг] NEAR-ийн вэбсайтад танилцуулга материал тавих хүсэлт гаргав(5.4.)