동북아시아지역자치단체연합 로고

Зүүн хойд Азийн харилцаа, хамтын ажиллагааны цөм,
ЗҮҮН ХОЙД АЗИЙН НУТГИЙН ЗАХИРГААДЫН ХОЛБОО

Хүсэлт

Орон нутгийн танилцуулга Хүсэлт

[Монгол, Хэнтий аймаг] NEAR-ийн вэбсайтад аялал жуулчлалын танилцуулга материал тавих хүсэлт гаргав(4.3.)2023-06-22

Бичлэг оруулахAdmin

Файл

[Монгол, Хэнтий аймаг] NEAR-ийн вэбсайтад аялал жуулчлалын танилцуулга материал тавих хүсэлт гаргав(4.3.)