동북아시아지역자치단체연합 로고

Гишүүн орон нутгийн сурталчилгаа

Мэдээ, үйл ажиллагаа Гишүүн орон нутгийн сурталчилгаа

[Япон улс, Киото муж] Жижиг дунд аж үйлдвэрийг дэмжих нэгдсэн төв 「Киотогийн эдийн засгийн төв」 нээгдэв.2019-06-19

Бичлэг оруулахAdmin

Файл 첨부파일 KakaoTalk_20190611_174630508.jpg   첨부파일 KakaoTalk_20190611_174628428.jpg  

첨부파일
첨부파일
3 сарын 16-ны өдөр Киотогийн бизнесийн бүсэд нээгдсэн “Киотогийн эдийн засгийн төв”-д эдийн засаг, аж үйлдвэрийн олон байгууллага цугларав. Энэхүү төв нь Жижиг дунд аж үйлдвэрийн асуудал, бэрхшээлийг нэг цэгийн үйлчилгээгээр шийдэж, олон төрлийн шинэ санаа, харилцаагаар дамжуулан шинэ үнэ цэнийг бий болгох зорилготойн зэрэгцээ гадны боловсон хүчин, компанийг татах “Гарааны бизнесийн хот, Киото”-г болгох зорилготой юм.