동북아시아지역자치단체연합 로고

Салбархороо

Тойм

Салбархороо Хөдөө аж ахуйн салбар хороо Тойм

Газар тариалангийн салбар хороо (Agriculture Subcommittee)

Зохицуулагч орон нутаг •БНСУ-ын Жолланам муж

  • Хороог байгуулах болсон үндэслэл, зорилго
  • Дэлхийн чанартай уур амьсгалын өөрчлөлт зэрэг байгаль орчны нөлөөллөөр газар тариалангийн тогтвортой үйлдвэрлэл, нийлүүлэлтийн хямралыг шийдвэрлэхийн тулд NEAR Холбооны хүрээнд авах арга замыг эрэлхийлэх - Байгальд халгүй газар тариалангийн бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэх болон газар тариалангийн холбогдох мэдээлэл, технологийн харилцааг явуулж харилцан хөгжих.

Хэрэгжүүлэх ажил

  • Газар тариалангийн салбарын мэдээлэл (Төрөл бүрийн шилдэг бодлого) болон технологи(дэвшилтэт шинэ технологи)-ийн харилцаа.
  • Газар тариалангийн салбарын хамтарсан судалгаа(Гишүүн улс хоорондын харилцан нөлөөтэй асуудлыг хэлэлцэх) Байгальд халгүй газар тариалангийн бүтээгдэхүүний технологи, NEAR Холбооны гишүүн орон нутгуудаас бусад орон нутаг руу экспортод гаргахад эрэлттэй бүтээгдэхүүний жагсаалт гаргах, хамтран боловсруулах зэрэг.