동북아시아지역자치단체연합 로고

Зүүн хойд Азийн харилцаа, хамтын ажиллагааны цөм,
ЗҮҮН ХОЙД АЗИЙН НУТГИЙН ЗАХИРГААДЫН ХОЛБОО

Гишүүн орон нутаг

Хамгёнбүг муж

Гишүүн орон нутаг БНАСАУ Хамгёнбүг муж

Пак Сүгил

  • Улсын нэрБНАСАУ
  • Орон нутгийн нэрУмард Хамгён муж
  • Захирагчийн нэрУ Гён Сог

Ерөнхий тойм

Ангилал Агуулга
Хүн ам, газар нутаг
  • 2.300.0000, 15,980㎢
Төв хот
  • Чонжин
Голлох аж үйлдвэр
  • Техник төхөөрөмж, хими
Аялал жуулчлал, соёлын газар
  • Сунхэн рашаан,, Хуанжин рашаан