동북아시아지역자치단체연합 로고

Гишүүн байгууллага

Хамгёнбүг муж

Гишүүн байгууллага БНАСАУ Хамгёнбүг муж

Пак Сүгил

  • Улсын нэрУмард Солонгос
  • Орон нутгийн нэрУмард Хамгён муж
  • Захирагчийн нэрПак Сүгил

Ерөнхий тойм

Ангилал Агуулга
Хүн ам, газар нутаг
  • 2080000, 18,427㎢
Төв хот
  • Чонжин
Голлох аж үйлдвэр
  • Техник төхөөрөмж, хими
Аялал жуулчлал, соёлын газар
  • Сунхэн рашаан,, Хуанжин рашаан