동북아시아지역자치단체연합 로고

Зүүн хойд Азийн харилцаа, хамтын ажиллагааны цөм,
ЗҮҮН ХОЙД АЗИЙН НУТГИЙН ЗАХИРГААДЫН ХОЛБОО

Хэрэг эрхлэх газрын мэдээ

Мэдээ, үйл ажиллагаа Хэрэг эрхлэх газрын мэдээ

Олон улсын мусульмантны хүнс, эд хэрэглэлийн 2-р үзэсгэлэн наадам Ниншяд зохиогдов.2007-11-21

Бичлэг оруулахNearAdmin

Файл

"2 дахь удаагийн олон улсын мусульмантны хүнс, эд хэрэглэлийн үзэсгэлэн наадам болон Ниншягийн хөрөнгө оруулалт, гадаад худалдааны уулзалт"

 ㅇ өдөр : 2007. 8.16~19

 ㅇ хаана : Хятадын Ниншя Хуйн өөртөө засах орон, Инчүан хот

 ㅇ агуулга : мусульмантны хүнс, эд хэрэглэлийн үзэсгэлэн, хөрөнгө оруулалт,                гадаад худалдааны талаарх уулзалт

  ㅇ оролцсон : нийт 1000 хүн