동북아시아지역자치단체연합 로고

Зүүн хойд Азийн харилцаа, хамтын ажиллагааны цөм,
ЗҮҮН ХОЙД АЗИЙН НУТГИЙН ЗАХИРГААДЫН ХОЛБОО

Хэрэг эрхлэх газрын мэдээ

Мэдээ, үйл ажиллагаа Хэрэг эрхлэх газрын мэдээ

NEAR 2011 Олон улсын форум зохиогдоно.2011-09-08

Бичлэг оруулахNearAdmin

Файл

Тус Холбооны Хэрэг эрхлэх газраас Зүүн хойд Азийн бүс болон Холбоооны хөгжлийг эрэлхийлэхийн тулд NEAR 2011 Олон улсын форум болон Холбооны дэд хороодын дарга нарын зөвлөлгөөнийг зохион байгуулах тул гишүүн орон нутгууд болон холбогдох байгууллагуудас идэвхтэй оролцоно уу.

Хугацаа : 2011 оны 10 сарын 31-ний өдрөөс 11 сарын 2-ны өдөр

Хаана : Солонгос улсын Сөүл хот

Оролцох хүрээ

Холбооны дэд хороодын дарга нарын уулзалт зөвлөлгөөн : дэд хороодын зохицуулагч орон нутгийн тамгын газрын даргаас дээш албан тушаалын 1 хүн

Олон улсын форум : Гишүүн байгууллагуудын хэлтсийн даргаас дээш албан тушаалтан 2 хүн

    утас  +82-(054)-223-2315

   факс +82-(054)-223-2309

  E-mail : neargov@hotmail.co.kr