동북아시아지역자치단체연합 로고

Зүүн хойд Азийн харилцаа, хамтын ажиллагааны цөм,
ЗҮҮН ХОЙД АЗИЙН НУТГИЙН ЗАХИРГААДЫН ХОЛБОО

Хэрэг эрхлэх газрын мэдээ

Мэдээ, үйл ажиллагаа Хэрэг эрхлэх газрын мэдээ

ОХУ-ын Саха мужид зохион байгуулагдах Олон улсын хурал2011-08-12

Бичлэг оруулахNearAdmin

Файл

        ОХУ-ын Саха мужид 2011 оны 8 дугаар сарын 17-19-ний өдрүүдэд "Оросын дэд бүтцийн хөгжлийн нэгдэл" Олон улсын хурал зохион байгуулагдана.

        Энэхүү хурал нь Оросын бүс нутгийн аж ахуйн хөрөнгө оруулалт татах, Оросын зүүн хязгаарт хамтран ажиллах, бүс нутгийн хөгжлийн өсөлт дээшлэх зорилготой.

        Сонирхсон аж ахуйн нэгж, хувь хүмүүст бидний хаалга нээлттэй байх болно.