동북아시아지역자치단체연합 로고

Сүүлийн үеийн мэдээ

Мэдээ, үйл ажиллагаа Сүүлийн үеийн мэдээ

NEAR-Хүүхэд сурагчдад зориулсан 9 дэх удаагийн гар зургийн уралдааны шагналт байрын бүтээлийг 2022 оны ил захидалд оруулав.2021-12-20

Бичлэг оруулахAdmin

Файл 첨부파일 연하장.jpg  

첨부파일

NEAR-Хүүхэд сурагчдад зориулсан 9 дэх удаагийн гар зургийн уралдааны шагналт байрын бүтээлийг 2022 оны ил захидалд оруулав.

Өмнөх жилүүдийн ил захидалд зөвхөн тэргүүн байрын бүтээлийг оруулдаг байсан бол 2022 оны ил захидалд Хятад, Япон, Солонгос, Монгол, Орос улс бүрээрх шагналт байрын бүтээлийг оруулж гишүүн орон нутгууд руу илгээхээр төлөвлөж байна.