동북아시아지역자치단체연합 로고

Сүүлийн үеийн мэдээ

Мэдээ, үйл ажиллагаа Сүүлийн үеийн мэдээ

NEAR-ийн Хэрэг эрхлэх газарт Хятад улсын орон нутгуудыг төлөөлж ажилласан Чен Аннигийн ажиллах хугацаа дуусгавар болов.2021-12-10

Бичлэг оруулахAdmin

Файл 첨부파일 안니.jpg  

첨부파일

2020 оны 12 сард БНХАУ-ын Хэйлонжан мужаас NEAR-ийн Хэрэг эрхлэх газарт 1 жилийн хугацаатай томилогдон ажилласан Чен Аннигийн томилгоот хугацаа 12 сарын 10-ны өдрөөр дуусгавар болов.

Тэрээр өнгөрсөн нэг жилийн хугацаанд Хятадын орон нутгуудтай харилцаа холбоо тогтооход дэмжлэг үзүүлэх, тус газраас бэлтгэсэн хятад хэл дээрх баримт бичгийн орчуулгад хяналт засвар хийх, орчуулгын дэмжлэг үзүүлэх зэрэг ажлыг хийж тус байгууллагын үйл ажиллагаанд хувь нэмрээ оруулсан юм.


Ерөнхий нарийн бичгийн дарга Ким Уг Чэ Чен Аннид дурсгалын зүйл гардуулж өнгөрсөн хугацаанд гаргасан хичээл зүтгэлийг нь магтан сайшаав.