동북아시아지역자치단체연합 로고

Салбархороо

гол үйл ажиллагаа

Салбархороо Эрчим хүч, уур амьсгалын өөрчлөлтийн салбар хороо гол үйл ажиллагаа

2-р хурал2019-02-18

Бичлэг оруулахAdmin

Файл 첨부파일 에너지기후.jpg  

첨부파일

1.Хэзээ : 2018.9.15
2. Оролцсон : 4 улсын 11 гишүүн орон нутгийн 50 гаруй оролцогч
3. Болсон газар : БНХАУ-ын Шаньси мужийн Тайюуань хот
4. Тойм :
(1)Зорилго
"Эрчим хүчний шинэчлэлээр илүү сайхан амьдрах" хэмээх сэдвээр хэт халалтын үед арга хэмжээ авах арга зам, Хятадын нарийн тоосны бохирдолд бичил биет аэрозолийн судалгаа, уур амьсгалын өөрчлөлтөд дасан зохицоход Алтайн бүсийн нүүрстөрөгчийн газарт бага хөдөлгүүрийн технологийн тухай илтгэх болон гишүүн орон нутгууд хооронд хэлэлцэх
(2)Агуулга
①Илтгэл
②Тайган групп бол Рүйгуаны цахилгаан станц зэрэг газруудтай танилцах
③Пин Яаү дүүрэгтэй танилцах аялал