동북아시아지역자치단체연합 로고

Салбархороо

гол үйл ажиллагаа

Салбархороо Далай загасны аж үйлдвэрийн хороо гол үйл ажиллагаа

2-р хурал2012-12-13

Бичлэг оруулахAdmin

Файл

※ 2011.9.15 ~ 2011.9.18

※ Хятад улсын Шаньдун мужийн Ентай хот

< Агуулга >
- Далайн нөхөн сэргээх боломжит эрчим хүч боловсруулах болон ашиглах
- Нүүрс төрөгч шингээгч(CARBON SINK) загасны аж үйлдвэр
- Байгальд халгүй систем ба үржүүлгийн цар хүрээний журам хязгаарлалт
- Далайн экологийг нөхөн сэргээх
- Далайн амьд биетийн нөөцийг ашиглах зэрэг

< Харилцах утас >
○ Шаньдун мужийн далайн загасны аж үйлдвэрийн газар
- англи хэл, хятад хэл : +86-531-8655-2126
- солонгос хэл, хятад хэл : +86-531-8298-6108
- FAX : +86-531-8695-6376

○ NEAR Холбооны хэрэг эрхлэх газар : +82-54-223-2320
2011.9.15 ~ 2011.9.18
▷Хятад улсын Шаньдун мужийн Ентай хот
▷< Агуулга >
- Далайн нөхөн сэргээх боломжит эрчим хүч боловсруулах болон ашиглах
- Нүүрс төрөгч шингээгч(CARBON SINK) загасны аж үйлдвэр
- Байгальд халгүй систем ба үржүүлгийн цар хүрээний журам хязгаарлалт
- Далайн экологийг нөхөн сэргээх
- Далайн амьд биетийн нөөцийг ашиглах зэрэг

< Харилцах утас >
○ Шаньдун мужийн далайн загасны аж үйлдвэрийн газар
- англи хэл, хятад хэл : +86-531-8655-2126
- солонгос хэл, хятад хэл : +86-531-8298-6108
- FAX : +86-531-8695-6376

○ NEAR Холбооны хэрэг эрхлэх газар : +82-54-223-2320