동북아시아지역자치단체연합 로고

Зүүн хойд Азийн харилцаа, хамтын ажиллагааны цөм,
ЗҮҮН ХОЙД АЗИЙН НУТГИЙН ЗАХИРГААДЫН ХОЛБОО

Салбар хороо

Тойм

Салбар хороо Залуучуудын бодлогын хороо Тойм

Залуучуудын бодлогын хороо

Зохицуулагч орон нутаг

  • ОХУ-ын Красноярск хязгаар

Хороог байгуулах болсон үндэслэл, зорилго

  • Зүүн хойд Азийн залуучуудын хөгжлийн хамтын ажиллагааг явуулах
  • Улс, нийгмийн хөгжлийн тулд өсч яваа залуучуудын үүргийг чухалчлах
  • 2018 оны 12-р Бүгд хурлаар Красноярск хязгаар тус хорооны зохицуулагчаар сонгогдсон

Гол агуулга

  • NEAR Холбооны залуучуудын холбоог бүрдүүлэх
  • Залуучуудын бодлогын салбарын шилдэг туршлагын талаар мэдээлэл солилцох, иргэдийн нийгэмлэг, байгууллагын харилцан үйлчлэл
  • NEAR Холбооны гишүүн орон нутгуудын залуучуудын бодлогыг гаргах
  • NEAR Холбооны гишүүн орон нутгуудын залуучуудад тулгарсан асуудалд анализ хийх
  • Глобал сэтгэлгээ хандлага ба стратегид суурилсан NEAR-ын гишүүн орон нутгуудын залуу удирдагчдийг чадавхижуулах