동북아시아지역자치단체연합 로고

Зүүн хойд Азийн харилцаа, хамтын ажиллагааны цөм,
ЗҮҮН ХОЙД АЗИЙН НУТГИЙН ЗАХИРГААДЫН ХОЛБОО

Салбар хороо

Тойм

Салбар хороо Эрчим хүч, уур амьсгалын өөрчлөлтийн хороо Тойм

Эрчим хүч, уур амьсгалын өөрчлөлтийн хороо (Energy and Climate Change Subcommittee)

Зохицуулагч орон нутаг •БНХАУ-ын Шаньси муж

Зохицуулагч орон нутаг

  • Шаньси муж(2016.9¬)
  • Дэгү хот(2012¬2016.8)

Хороог байгуулах болсон үндэслэл, зорилго.

  • NEAR Холбооны эрчим хүч, уур амьсгалын өөрчлөлтийн асуудлыг хэлэлцэх хорооны хувьд Зүүн хойд Азийн бүсийн эрчим хүчний холбогдох мэдээлэл, технологийн харилцаа хамтын ажиллагааг явуулах, уур амьсгалын өөрчлөлтийн эсрэг арга хэмжээг авах

Гол агуулга

  • Бодлогын харилцаа, шилдэг туршлагаас түгээх зэрэг ногоон өсөлтийн тулд гишүүн байгууллагууд хооронд төрөл бүрийн харилцаа, хамтын ажиллагааг явуулах.
  • Сэргээгдэх шинэ эрчим хүчний салбарын талаарх эрдэм шинжилгээ, аж үйлдвэрийн технологийн харилцааг явуулах
  • Ногоон эрчим хүчний аж үйлдвэрийн хөгжлийг эрчимжүүлэх