동북아시아지역자치단체연합 로고

Холбооны тэргүүлэгчийн мэндчилгээ

Холбооны танилцуулга Танилцуулга Холбооны тэргүүлэгчийн мэндчилгээ

ЗХАБНЗЗХ-ны дарга, Иркутск мужийн захирагч Левченко Сергей Георгиевич

 

ЗХАНЗХ-ны 12 дахь тэргүүлэгч орон нутаг
БНХАУ-ын Хунан муж (2016.9-2018.9)

ЗХАНЗХ-ны тэргүүлэх эрхэм зорилго нь Зүүн хойд Азийн улс орнуудын тогтвортой хөгжлийг дэмжин ажиллахад оршино. Тус Холбоо байгуулагдсанаас хойш 20 жилийн хугацаанд бүс нутгийн хөгжил дэвшилд тодорхой хувь нэмрээ оруулсаар ирлээ. Tус холбооны гишүүн Зүүн хойд Азийн бүс нутгуудын эдийн засаг, нийгмийн хамтын ажиллагаанд гүүрийн үүрэг гүйцэтгэдэг билээ.

Хунань мужийн Засаг дарга болон Зүүн Хойд Азийн Нутгийн Захиргааны Холбооны тэргүүлэгчийн хувьд эрх тэгш, харилцан ашигтай байх зарчимд тулгуурлан ажиллах бөгөөд та бүхнийг тус холбооны үйл ажиллагаанд идэвхтэй оролцохыг хүсье.

Зүүн хойд Азийн Нутгийн Захиргаадын Холбооны тэргүүлэгч бөгөөд БНХАУ-ын Хунан мужийн Захирагч Сюй Да Жэ

ЗХАНЗХ-ны 12 дахь тэргүүлэгч орон нутаг БНХАУ-ын Хунан муж