동북아시아지역자치단체연합 로고

Холбооны тэргүүлэгчийн мэндчилгээ

Холбооны танилцуулга Танилцуулга Холбооны тэргүүлэгчийн мэндчилгээ

БНСУ-ын Үльсан хот

 

14 дөх удаагийн тэргүүлэгч орон нутаг, БНСУ-ын Үльсан хот (2021 оны 8 сар~)

Эрхэм хүндэт ЗХАНЗХ(NEAR)-ны гишүүд ээ!

NEAR Холбооны 14 дөх удаагийн тэргүүлэгч, Үльсан хотын захирагч Сун Чоль Ху байна. Улс хоорондын харилцаа, хамтын ажиллагаа идэвхжихийн хирээр хил хязгаарын хаагдмал байдал суларч, хил дамнасан хамтын ажиллагааны хэрэгцээ шаардлага өдрөөс өдөрт нэмэгдэж байна.

Мөн уур амьсгалын өөрчлөлт, цар тахал зэрэг шинэ төрлийн аюул бий болснор улс орнуудын хамтын ажиллагаа, эв нэгдэл улам чухал болж байна. Ялангуяа, COVID-19 нь орон нутгийн засаг, захиргааны байгууллагуудын нэгдлээр харилцан ашигтай, хамтын ажиллагааны тогтолцоог бий болгох шаардлагатайг харуулж байна.

Энхтайванч Зүүн хойд Азийн хамтын нийгэмлэгийг байгуулахын тулд бүсийн хамтын ажиллагааг бэхжүүлэх, цар тахлын дараа шинэ засаглалыг бий болгох нь цаг үеийн шаардлага юм.

Үльсан хот NEAR Холбооны тэргүүлэгч орон нутгийн хувьд цаг үеийн олон янз өөрчлөлтийн үед Зүүн хойд Азийн орон нутгийн захиргаад шинэ глобал асуудалд түрүүлж хариу арга хэмжээ авах замаар ирээдүйн өрсөлдөх хүчийг нэмэгдүүлэх арга замыг эрэлхийлэх болно

Мөн 4-р аж үйлдвэрийн хувьсгалын эрин үед хурдацтай өөрчлөгдөж буй нийгэм, эдийн засгийн бүхий л талын өөрчлөлтийн явцад нийт гишүүн орон нутгуудад үр ашиг өгөхийн тулд бид чадах бүхнээ хийх болно.

Олон жилийн харилцааны түүхтэй Зүүн хойд Азийн орон нутгуудын захиргааны байгууллагууд харилцаагаа шинэ шатанд гаргаж, бүс нутаг хоорондын хамтын ажиллагааны харилцан ашигтай сүлжээг бий болгож чадна гэдэгт итгэлтэй байна.

Төгсгөлд нь NEAR Холбоо болон гишүүн орон нутгуудад хөгжил цэцэглэлт, гэрэлт ирээдүйг хүсэн ерөөе!

ЗХАНЗХ-ны тэргүүлэгч
Үльсан хотын захирагч Сун Чоль Ху