동북아시아지역자치단체연합 로고

Зүүн хойд Азийн харилцаа, хамтын ажиллагааны цөм,
ЗҮҮН ХОЙД АЗИЙН НУТГИЙН ЗАХИРГААДЫН ХОЛБОО

Хэрэг эрхлэх газрын мэдээ

Мэдээ, үйл ажиллагаа Хэрэг эрхлэх газрын мэдээ

ЗХАБХАОХолбоонд шинээр элсэн орсон гишүүн байгууллагууд2006-09-27

Бичлэг оруулахNearAdmin

Файл

 

ЗХАБХАОХолбоонд шинээр элсэн орсон гишүүн байгууллагууд

 o Сар өдөр : 2006. 9.14

 o Шинэ гишүүн байгууллагууд: 27 байгууллага

    – Хятад (2): Хубэгсон, Хонамсон

    - Солонгос (1): Тэгүгийн газар нутаг

    -  Монгол (20): Улаанбаатар хот, Архангай аймаг, БаянӨлгий аймаг, Баянхонгор аймаг, ГовьАлтай аймаг, ГовьСүмбэр аймаг, Дархан-Уул аймаг, Дорнод аймаг, Дорноговь аймаг, Дундговь аймаг, Завхан аймаг, Орхон аймаг, Өвөрхангай аймаг, Өмнөговь аймаг, Сүхбаатар аймаг, Увс аймаг, Ховд аймаг, Хөвсгөл аймаг, Хэнтий аймаг

    Орос (4) : Красноярск, Бүгд Найрамдах Тува, Томск, Алтайн бүс нутаг