동북아시아지역자치단체연합 로고

Зарлал

Мэдээ, үйл ажиллагаа Зарлал

NEAR 2019-Оны тайлан гарлаа.2020-02-24

Бичлэг оруулахAdmin

Файл


NEAR-ын ХЭГ-аас тус Холбооны 2019 оны харилцаа, хамтын ажиллагааы үр дүнг материал болгон хадгалж, мөн сурталчилгааны материалд ашиглах үүднээс NEAR 2019-Оны тайланг монгол, орос, хятад, солонгос, япон, англи хэлээр хэвлэн гаргалаа.Энэхүү тайланг гишүүн орон нутгууд болон холбогдох байгууллагуудад шуудангаар явуулах бөгөөд NEAR-ын ХЭГ-ын вэбсайтад дээрх 6 хэлээр байрлуулсан тул үзнэ үү.