동북아시아지역자치단체연합 로고

Салбархороо

гол үйл ажиллагаа

Салбархороо Боловсрол, соёлын харилцааны хороо гол үйл ажиллагаа

15 дахь удаагийн арга хэмжээ(2015 он)2015-08-20 10:04:06

Бичлэг оруулахAdmin

Файл 첨부파일 교육문화교류1.JPG  

첨부파일
Хэзээ : 2015 оны 7 сарын 31-ний өдрөөс 8 сарын 5-ны өдрийг хүртэл
Оролцсон : 4 улсын 22 оролцогч
-Япон : Шиманэ мужаас 6 оролцогч
-Солонгос : Дунгүг их сургууль, Видог их сургуулиас 6 оролцогч
- Хятад : Ниншягийн хотон үндэстний ӨЗО, Жилинь мужаас 6 оролцогч
-ОХУ : Приморийн хязгаараас 4 оролцогч
Хаана : Шиманэ муж
Арга хэмжээний тойм
1. Зорилго
Зүүн хойд Азийн залуучуудад зориулсан харилцааны хөтөлбөрийг явуулж бүсийн харилцан ойлголцол, нөхөрлөлийн харилцааг нэмэгдүүлэхийг эрэлхийлж, Зүүн хойд Азийн шинэ харилцааг байгуулна.
2. Агуулга
- Олон соёлыг ойлгох нь сэдвээр ярилцах
-Бага төрөлт өндөр наслалт сэдвээр санал бодол солилцох
-Япон айлд байрлах
-Япон үндэсний соёлтой танилцах