동북아시아지역자치단체연합 로고

Салбархороо

гол үйл ажиллагаа

Салбархороо Эдийн засаг хүмүүнлэгийн харилцааны хороо гол үйл ажиллагаа

Ногоон эрчим хүчний чиглэлийн аж үйлдвэрийн бүтээгдэхүүний сурталчилгаа, үзэсгэлэн2012-12-13 14:11:29

Бичлэг оруулахAdmin

Файл

※ Хугацаа : Кёнсанбүг мужийн Гүми хот (Гэмусан зочид буудал)

※ 4 орны 23 орон нутаг, эдийн засгийн холбогдох мэргэжилтнүүд, NEAR Холбооны Хэрэг эрхлэх газар, нийт 50 оролцогч

1. Гишүүн орон нутгуудийн эдийн засгийн хямралыг даван туулсан туршлагын талаарх илтгэл
2. Эдийн засаг, худалдааны хорооны үйл ажиллагааг идэвхжүүлэх тухай арга замын талаар хэлэлцсэн
3. Эдийн засаг, худалдааны хорооны хурлыг 2 жил тутамд дараалан зохиохоор шийдвэрлэсэн.