동북아시아지역자치단체연합 로고

Зүүн хойд Азийн харилцаа, хамтын ажиллагааны цөм,
ЗҮҮН ХОЙД АЗИЙН НУТГИЙН ЗАХИРГААДЫН ХОЛБОО

Салбар хороо

Тойм

Салбар хороо Био эмчилгээний аж үйлдвэрийн хороо Тойм

Био эмчилгээний аж үйлдвэрийн хороо

Зохицуулагч орон нутаг : Чүнчонбүг муж

Хороог байгуулах болсон үндэслэл, зорилго

  • Чүнчонбүг муж 1990 оноос био шинжлэх ухаанаар дагнаж орон нутгийг хөгжүүлэх төлөвлөгөөг гаргаж Солонгосын улсын стратегийн үйл ажиллагааны хүрээнд Усун-Био шинжлэх ухааны дүүрэг, Жэчон Солонгосын уламжлал био аж үйлдвэр, Угчон-Эмнэлгийн хэрэгслийн аж үйлдвэрийг төвлөрүүлсэн. Тус муж био аж үйлдвэрт суурилсан био эмчилгээний салбарын чиглэлээр гишүүн орон нутгуудтай харилцаж, Зүүн хойд Азийн харилцаа, хамтын ажиллагааг идэвхжүүлэхийн тулд 2011 онд 8 дахь удаагийн Ажлын хэсгийн хорооны хурлаар Био эмчилгээний аж үйлдвэрийн салбар хороог байгуулан улмаар 2014 онд Анхдугаар хурлыг зохион байгуулсан.
    Чүнчонбүг муж Био эмчилгээний аж үйлдвэрийн хорооны бодлого, туршлагад үндэслэн тус Хороогоор дамжуулан био эмчилгээний салбарын харилцаа, хамтын ажиллагааны сүлжээг бүрдүүлэх зорилго тавьж байна.

Гол агуулга

  • Гишүүн орон нутаг хоорон био эмчилгээний харилцаа, хамтын ажиллагааны арга замыг хэлэлцэх
  • Их дээд сургууль, компани,компанийг дэмжих байгууллагын оролцоог нэмэгдүүлэх
  • Усун-Био аж үйлдвэрийн экспо зэрэг газруудтай танилцуулах