본문 바로가기
동북이 교류 협력의 중심, 동북아시아지역자치단체연합

гол үйл ажиллагаа

2019 оны хурал2019-10-01

Бичлэг оруулахAdmin

Файл 첨부파일 교육문화분과위1.jpg   첨부파일 교육문화분과위2.jpg  

첨부파일
첨부파일
Боловсрол, соёлын харилцааны хорооны 2019 оны хурал

1. Хугацаа : 2019.08.02~08.07

2. Оролцогчид : 4 улсын 24 хүн

3. Зохиогдсон газар : Шиманэ муж

4. Арга хэмжээний тойм
(1) Зорилго
Харилцан ойлголцол ба найрамдлыг бэхжүүлэх, Зүүн Хойд Азийн орон нутгийн шинэ нетворкийг бий болгох.
(2) Арга хэмжээний агуулга
①Санал солилцох (Сэдэв : Ой хамгаалал)
②Нутгийн айлд байрлан соёлтой танилцах
③Уламжлалт соёлтой танилцах
④Сэдэвтэй уялдсан тоног төхөөрөмжийг газар дээр нь очиж үзэх гэх мэт