본문 바로가기
동북이 교류 협력의 중심, 동북아시아지역자치단체연합

Баримт хэрэглэгдэхүүний сан

Далай загасны аж үйлдвэрийн хороог үүсгэн байгуулсан 2009 оны хурлын зураг2013-06-25

Бичлэг оруулахAdmin_KR

Файл 첨부파일 bod_1372062674096.jpg   첨부파일 bod_1372062555819.jpg  

첨부파일

첨부파일

Далай загасны аж үйлдвэрийн хороог үүсгэн байгуулсан 2009 оны хурлын зураг