본문 바로가기
동북이 교류 협력의 중심, 동북아시아지역자치단체연합

Бүтэц зохион байгуулалт

ЗХАНЗХ нь дараах бүтэцтэй.
Хэсэг тус бүр дээр дарж дэлгэрэнгүй хуудас руу шилжиж болно.

Бүгд хурал

Хурлын дарга, гишүүн орон нутгийн дарга

Холбооны Хэрэг эрхлэх газар

Ерөнхий нарийн бичгийн дарга

Ажлын хороо

Хорооны дарга, гишүүн орон нутгийн тамгын газрын дарга

Дэд хороо

Гишүүн орон нутгийн холбогдох төрийн албан хаагч, мэргэжилтэн