본문 바로가기
 • Ерөнхий нарийн бичгийн дарга БНСУ-ын Гёнсанбүг мужийн т...

  Ерөнхий нарийн бичгийн дарга БНСУ-ын Гёнсанбүг мужийн т...

  7 дугаар сарын 7-ны өдөр БНСУ-ы ...

 • БНСУ-ын Гёнсанбүг мужийн захиргааны Гадаад харилцаа, ху...

  БНСУ-ын Гёнсанбүг мужийн захиргааны Гадаад харилцаа, ху...

 • NEAR-ын Хэрэг эрхлэх газар сурагчдад зориулж олон орны ...

  NEAR-ын Хэрэг эрхлэх газар сурагчдад зориулж олон орны ...

 • Монгол улсын Аймаг, Нийслэлийн Засаг дарга нар УИХ-ын г...

  Монгол улсын Аймаг, Нийслэлийн Засаг дарга нар УИХ-ын г...

  Монгол улсын Аймаг, Нийслэлийн ...

 • NEAR-ын Хэрэг эрхлэх газрыг сурталчлах хүндэт элчээр ОХ...

  NEAR-ын Хэрэг эрхлэх газрыг сурталчлах хүндэт элчээр ОХ...

비주얼팝업 일시정지

Холбооны тэргүүлэгчийн мэндчилгээ

БНХАУ-ын Хунан муж

ЗХАНЗХ-ны 13 дахь
удаагийн тэргүүлэгч ОХУ-ын Сахагийн БНУ

Сахагийн БНУ-ын тэргүүн Айсен Николаев

MORE

лбооны ерөнхий нарийн бичгийн даргын мэндчилгээ

사무총장 홍종경

NEAR холбоо буюу
Зүүн хойд Азийн бүс

Хэрэг эрхлэх газар Ким Уг Чэ

MORE

Гишүүн байгууллага

 • Áß±¹ ȸ¿ø´Üü ¹Ù·Î°¡±â
 • ÀϺ» ȸ¿ø´Üü ¹Ù·Î°¡±â
 • Çѱ¹ ȸ¿ø´Üü ¹Ù·Î°¡±â
 • ºÏÇÑ È¸¿ø´Üü ¹Ù·Î°¡±â
 • ¸ù°ñ ȸ¿ø´Üü ¹Ù·Î°¡±â
 • ·¯½Ã¾Æ ȸ¿ø´Üü ¹Ù·Î°¡±â