본문 바로가기
 • Владивостокийн Эдийн Засаг, Үйлчилгээний Үндэсний их су...

  Владивостокийн Эдийн Засаг, Үйлчилгээний Үндэсний их су...

  ...

 • ОХУ-ын Сахагийн БНУ-ын УИХ болон БНСУ-ын Гёнсанбүг мужи...

  ОХУ-ын Сахагийн БНУ-ын УИХ болон БНСУ-ын Гёнсанбүг мужи...

  ...

 • Ерөнхий нарийн бичгийн дарга Ким Уг Чэ Япон улсын Мияаг...

  Ерөнхий нарийн бичгийн дарга Ким Уг Чэ Япон улсын Мияаг...

  ...

 • Ерөнхий нарийн бичгийн дарга Ким Уг Чэ Японы Комэйто на...

  Ерөнхий нарийн бичгийн дарга Ким Уг Чэ Японы Комэйто на...

  ...

 • Ерөнхий нарийн бичгийн дарга Ким Уг Чэ Япон улсын Парла...

  Ерөнхий нарийн бичгийн дарга Ким Уг Чэ Япон улсын Парла...

  ...

비주얼팝업 일시정지

Холбооны тэргүүлэгчийн мэндчилгээ

БНХАУ-ын Хунан муж

ЗХАНЗХ-ны 13 дахь
удаагийн тэргүүлэгч ОХУ-ын Сахагийн БНУ

Сахагийн БНУ-ын тэргүүн Айсен Николаев

MORE

лбооны ерөнхий нарийн бичгийн даргын мэндчилгээ

사무총장 홍종경

NEAR холбоо буюу
Зүүн хойд Азийн бүс

Хэрэг эрхлэх газар Ким Уг Чэ

MORE

Гишүүн байгууллага

 • Áß±¹ ȸ¿ø´Üü ¹Ù·Î°¡±â
 • ÀϺ» ȸ¿ø´Üü ¹Ù·Î°¡±â
 • Çѱ¹ ȸ¿ø´Üü ¹Ù·Î°¡±â
 • ºÏÇÑ È¸¿ø´Üü ¹Ù·Î°¡±â
 • ¸ù°ñ ȸ¿ø´Üü ¹Ù·Î°¡±â
 • ·¯½Ã¾Æ ȸ¿ø´Üü ¹Ù·Î°¡±â